อาคารสีเขียว

การสร้างร้านสีเขียว

เราเสาะหาวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของร้านอยู่เสมอ

วิธีในการลดผลกระทบต่อโลกของเราที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือ การออกแบบและสร้างร้านของเราอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เราสามารถทำเช่นนี้ได้โดยอาศัยกลยุทธ์การประหยัดพลังงานและน้ำ และเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน เรากำลังปรับใช้กลยุทธ์อาคารสีเขียวในร้านของเรา และมุ่งมั่นที่จะให้ร้านใหม่ที่บริษัทเป็นเจ้าของทุกร้านได้รับการก่อสร้าง ด้วยมาตรฐานการรับรอง LEED® การรับรองโดยหน่วยงานอิสระภายนอกนี้ จะช่วยให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าของเราเทียบกับมาตรฐานทั้งอุตสาหกรรมได้ และสามารถดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของเรา

สร้างร้านใหม่ที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมด ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED®

สิ่งที่เราทำอยู่

นับตั้งแต่ปี 2001 เรารับอาสาเป็นผู้นำร่วมกับผู้ค้าปลีกรายอื่นและ USGBC (US Green Building Council) เพื่อสร้างระบบการรับรองร้านค้าปลีกและสร้างต้นแบบของร้าน กระบวนการรับรองเชิงปริมาณนี้จะให้การรับรองร้านสีเขียวของเราล่วงหน้า ตั้งแต่ระดับการออกแบบ ระดับการก่อสร้าง ไปจนถึงระดับกลยุทธ์การปฏิบัติงาน จากนั้นจะมีการสุ่มตรวจสอบและทบทวนอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานขั้นสูงที่เรากำหนดไว้ ซึ่งนับเป็นโอกาสครั้งใหญ่สำหรับ USGBC และผู้ค้าปลีก ตามปกติแล้ว การรับรอง LEED® จะต้องดำเนินการครั้งละหนึ่งอาคาร ทำให้ผู้ค้าปลีกที่มีร้านค้าหลายร้อยร้านเข้าร่วมได้ลำบาก

“ร้านกาแฟสีเขียว” ในประเทศไทย

ภายใต้ทิศทางการดำเนินธุรกิจของสตาร์บัคส์ สตาร์บัคส์ ประเทศไทย ได้มุ่งมั่นพัฒนาร้านแต่ละสาขาภายใต้แนวคิด “ร้านกาแฟสีเขียว” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยในขณะนี้ สตาร์บัคส์ ประเทศไทยมีร้านที่ได้ผ่านการรับรองจาก LEED® ทั้งหมด 5 สาขาด้วยกัน ประกอบด้วย สาขาพอร์โต ชิโน่ (ระดับ Gold)  ภายใต้ประเภท “การตกแต่งภายในกลุ่มร้านค้าปลีก” (Retail Commercial Interiors) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย ที่ร้านสตาร์บัคส์เคยได้รับมา และนับเป็นร้านค้าปลีกร้านแรกในประเทศไทยที่ได้ผ่านการรับรองในระดับ Gold อีกด้วย สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ระดับ Silver) สาขาเมกา บางนา (ระดับ Certified) สาขาบ้านชาติ (ระดับ Certified) และสาขาอินท์ พระราม 3 (ระดับ Certified) ซึ่งยังมีอีกกว่า 10 สาขาที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ “ร้านสีเขียว” และอยู่ในระหว่างรอการรับรองอย่างเป็นทางการ

นอกเหนือจากการออกแบบและสร้างร้านสีเขียวแล้ว สตาร์บัคส์ยังให้ความสำคัญกับการลดปริมาณขยะ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยในปี พ.ศ. 2555 สตาร์บัคส์ ริเริ่มโครงการความร่วมมือกับ ดร. สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์และนักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมชื่อดังของไทย จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมพัฒนานำกากกาแฟที่ใช้แล้วภายในร้านสตาร์บัคส์มาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์รีไซเคิล และนำไปใช้จริงในร้านสตาร์บัคส์ สาขาเมกา บางนา และกำลังวางแผนนำไปใช้ในสาขาอื่นในอนาคต

ความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการสร้างร้านสีเขียวประกอบด้วยองค์ประกอบการออกแบบหลายประการ ได้แก่

  • การประหยัดพลังงานโดยให้ร้านปรับอุณหภูมิอากาศไว้ที่ 24°C แทน 22°C ในวันที่อากาศอบอุ่น
  • การประหยัดน้ำโดยใช้หัวฉีดแรงดันสูงเพื่อล้างภาชนะแทนการใช้น้ำก๊อก
  • การติดตั้งวาล์วประหยัดน้ำทั่วทั้งร้าน
  • การติดตั้งชั้นวางที่ทำมาจากวัสดุที่ผ่านการใช้งานทางอุตสาหกรรม 90% (ถ้าเป็นไปได้) โดยไม่มีการเติมสารฟอร์มัลดีไฮด์
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้แสงไฟ
  • การใช้แผ่นปูพื้นรีไซเคิล
  • การใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการปลูกป่า (Forest Stewardship Council) (ถ้าเป็นไปได้)
  • การใช้สีที่มีสารเคมีอินทรีย์ระเหยง่ายปริมาณต่ำ
  • การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยจัดซื้อวัสดุก่อสร้างภายในภูมิภาค หากเป็นไปได้
Categories: environment
1
2
0
0
0
0
0
0